Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

Stanislav Horáček píše v Ne 01. 03. 2015 v 21:36 +0100:

1. "layout"
[...]

- navrhoval bych sjednotit na "rozvržení", ale ponechat stávající 
překlad "view layout" a "web layout", ten mi připadá srozumitelnější

Souhlas :-)

2. "sidebar deck"
- obecné označení pro část postranní lišty (Vlastnosti, Styly atd.)
- v UI ve spojení "close sidebar deck", což jsem přeložil jako "Zavřít 
obsah postranní lišty" - to se ale obecně používat nedá (v příručce 
místo toho dávám "část" nebo "součást")
- Slováci mají "podpanel"

Deck se skládá z částí označovaných jako "content panel", Slováci 
používají "pole s nástroji".

K diskusi dávám "deck" jako "karta"

"Karta" se mi líbí, "deck" vesměs funguje jako karta, tak proč vynalézat
nový název...  Ostatně teď jsem se podíval na

https://wiki.openoffice.org/wiki/File:SidebarNames.png

a částečně "tab" používají, "deck" je tam tak nějak navíc.  Pokud to
skutečně použiješ, tak by pak asi bylo dobré změnit "Close sidebar deck"
na "Skrýt obsah karty" nebo tak něco (?) - a celkově se pojmu "deck"
zbavit - případně i v Angličtině :-)

 a "content panel" jako "panel", ale 
lepší nápady by nebyly na škodu...

Nic lepšího mě nenapadá.  Snažil jsem se zjistit, jak ekvivalentní pojmy
překládá Calligra (taky mají sidebar), ale nepodařilo se mi ji
dostatečně rozchodit.

Když jsme u karet: prvek rozhraní "tab" ("tab page") je v současnosti 
"záložka". Běžněji se ale používá právě "karta", takže myslím, že by to 
bylo dobré postupem času sjednotit. (Opět nejde ani tak o UI, jako o 
nápovědu a příručku.)

Souhlas.

3. "digital signatures"
- v současnosti "elektronické podpisy" (výrazně převažují) i "digitální 
podpisy"
- MS má "digitální"
- v legislativě ČR je "elektronický"
- návrh: sjednotit na "elektronický"

OK

4. "warning"
- v současnosti "upozornění" (převažuje) i "varování"
- MS má oboje, víc "upozornění"
- návrh: sjednotit na "upozornění"

OK

5. "spelling"
- v současnosti "překlepy", "pravopis", "kontrola pravopisu"
- MS: "kontrola pravopisu", "pravopis"
- návrh: "překlepy" změnit na "pravopis"

Ano.

Díky moc,
Kendy


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.