Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

Stanislav Horáček píše v St 29. 04. 2015 v 21:34 +0200:

jelikož se v Pootlu objevily projekty pro master (UI i help), měli 
bychom se dohodnout (bude to potřeba nahlásit), jestli budeme překládat 
je, nebo jestli budeme pokračovat jako dosud ve větvích pro jednotlivá 
vydání.

Jestli se nemýlím, tak myšlenka je taková, že po branch-off se řetězce
ve 'verzích' budou měnit už pouze minimálně; tedy že by se to, jak
fungují překlady, přiblížilo tomu, jak funguje normální vývoj.

Já jsem pro pokračování dosavadního způsobu - už jen z toho důvodu, že 
kdybychom v masteru nestihneme překlad do vytvoření nové větve, museli 
bychom ho pak dokončovat nadvakrát. Navíc objem překladu tam může být 
jenom větší...

Neváhejte se vyjádřit, zvlášť pokud nesouhlasíte:))

Cokoliv Ti vyhovuje - doufám, že je jednoduché mergovat z jedné větve do
druhé? - v takovém případě by to snad mohlo být zásadně jedno...

Měj se,
Kendy


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.