Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

během procházení (staro)nových překladů pro 4.4 jsem narazil na pár více či méně podstatných nesrovnalostí (nejsou pro novou verzi nijak specifické) a ocením k nim jakoukoliv radu či připomínku:

1. zoom a podobné
v současnosti poměrně pestré:
zoom - jako „lupa“, „zvětšení“, „přiblížení“ (nástrojová lišta Draw, efekty Impressu)
zoom X - jako „měřítko X“
zoom in/out - zvětšit/zmenšit
zoom next/previous – další/předchozí velikost
preview zoom - „měřítko náhledu“
zoom factor - „faktor zvětšení“

jiné aplikace:
zoom - „lupa“, „změna velikosti“ (MS), „přiblížení“ (Gimp a Inkscape), „velikost“, „měřítko“
zoom in/out - také přiblížit/oddálit
page preview zoom - „lupa náhledu“ (MS)
zoom factor - „faktor zvětšení“, „velikost lupy“, „hodnota lupy“ (MS), „hodnota přiblížení“, „faktor přiblížení“

návrh:
"Lupa" má nevýhodu v tom, že základ slova nemůže být ve všech termínech.
Další možnost, "zvětšit/zmenšit", "zvětšení" a "velikost", bych si spíš spojil se změnou velikosti objektu, ne se změnou jeho měřítka. Libí se mi, jak to má řešeno Gimp: základ je "přiblížení" jako "zoom" a ostatní výrazy se od něj dají odvodit, tj.: přiblížení (zoom), přiblížení X (zoom X), přiblížit/oddálit, další/předchozí přiblížení, přiblížení náhledu, míra/hodnota přiblížení (zoom factor)

Na druhou stranu to je podstatná změna oproti současnému stavu, neváhejte tedy protestovat:))

2. freeform (lines, polygon)
- v současnosti „od ruky“, „dle libosti“, „volný“
- MS: „volný tvar“, „podle ruky“
- návrh: sjednotit na "od ruky"

3. manage, manage X (např. manage names, manage changes)
- v současnosti „správa X“, „spravovat X“
- MS používá oboje
- návrh: o trochu víc se mi zamlouvá "správa X"

4. more X (např. more options, more fields, more styles)
- v současnosti „další X“, „více X“
- návrh: spíš "další X" (mají to nejpoužívanější "další možnosti")
- ponechat ale přepínače "more/less" jako "více/méně"

5. dotazy uvozené „Do you want...“
- v současnosti „chcete“ nebo „přejete si“
- ve slovníku l10n.cz „přejete si“, kdysi dávno se to sjednocovalo v OOo:
https://www.mail-archive.com/dev@cs.openoffice.org/msg00404.html
- návrh: vzhledem k výše uvedenému používat "přejete si" (u nových řetězců, nepřipadá mi důležité, aby se kvůli tomu hromadně nahrazovalo)

6. "number format" v Calcu:
- v současnosti jednotné i množné číslo: „formát čísel“, „formát čísla“
- MS má „formát čísla“, Calligra „číselný formát“
- návrh: asi "formát čísla", ale ve druhé variantě nevidím skoro rozdíl

Díky, mějte se a nejspíš se zase brzo ozvu s něčím dalším,
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.