Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

tentokrát bych se chtěl poradit o aktuální změně: v řadě 4.3 bylo pro jednu z kategorií stylů (přítomné pouze v Impressu a Draw) zavedeno označení "Drawing Object Styles" místo dosavadního "Image Styles" ("Styly obrázku").

(Odbočka: úplně původně se jednalo o "Graphics Styles" ("Grafické styly"), to však bylo změněno v rámci nepromyšleného a nedokončeného přejmenovávání termínů "graphics" a "pictures" na "images". Kolem terminologie obrázků tím vznikl ještě větší chaos a diskutovaná změna se nejspíš snaží v tomto případě věci napravit.)

"Drawing Object" je v současnosti překládán jako:
- grafický objekt (méně často)
- objekt kresby (zřejmě převažující)
- kresba
- kreslení (u Drawing Object Bar)
Microsoft Office používá "nakreslený objekt", případně "kresba".

Přikláněl bych se ke sjednocení na "objekt kresby", a tedy "styly objektu kresby" - ale uvítám i jiné názory a připomínky.

Zdraví
Standa


--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.