Date: prev next · Thread: first prev next last


Ještě se vrátím ke combo boxu, je to složitější, než jsem si myslel:))


určitě "pole se seznamem"

"rozevírací seznam" je 'drop-down list' nebo jen 'drop list', od combo boxu se liší v tom, že není
editovatelný

'list box' je jen čistě "seznam" bez rozbalování a většinou bez možnosti editace


V ovládacích prvcích formuláře najdeme:
list box = needitovatelný seznam, přeloženo jako "seznam"
combo box = editovatelný seznam, přeloženo jako "pole se seznamem"

Pro oba prvky lze nastavit, zda se budou rozbalovat, nebo ne (ve vlastnostech položka "dropdown", teď přeložená jako "rozbalit", na místě by bylo spíš "rozbalovací"). V řetězcích je ještě prvek "drop down" přeložený jako "rozevírací seznam", ale ten jsem v UI nedohledal (pokud není editovatelný, v čem by byl rozdíl oproti list boxu?).

Je v tom trochu rozpor s nápovědou, kde se při popisu rozhraní LO spíš zohledňuje, jestli je prvek rozbalovací (combo) nebo není (list).

Každopádně na základě ohlasů sjednotím na "seznam" a "pole se seznamem". Na další ovládací prvky se pak bude ještě potřeba podívat...

S.

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+help@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.