Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

jsem tu s další várkou nejednotných termínů a prosbou o názor:

1. "tab stop"
- v současnosti: "tabulátor" (většina UI, help), "krok tabulátoru" (možnosti pro Writer, help), "zarážka tabulátoru" (možnosti pro Calc, help) - návrh: "tabulátor" nechat a sjednotit ostatní, asi na "krok tabulátoru" (nebo vše na jenom "tabulátory"?)

Taky se mi zdá podivné označení tabulátoru "decimal" jako "desítkově" - neměl by být spíš "desetinný" podle oddělovače desetinných míst?

2. efekty pro znak:
"Small caps" je přeloženo jako "malé kapitálky", ale zdá se, že správný český termín je jen 
"kapitálky".
"Title" (= první velká písmena slov budou velká) je jako "název" (UI) a "titulek" (help). Oboje mi připadá matoucí, protože v češtině se první velká písmena u nadpisů a názvů nepoužívají. Nebylo by lepší opsat to něčím na způsob "velká první písmena"?

3. umístění popisků - "above/below"
- při vkládání popisku jako "níže/výše", v možnostech u Automatické popisky jako "nad/pod"
- viz poznámka na fóru OO.cz: http://forum.openoffice.cz/viewtopic.php?id=1196
- návrh: sjednotit na "nad/pod"

4. "measurement unit", "unit of measure", "unit of measurement"
- zpravidla "měrná jednotka", v helpu občas "jednotka míry"
- návrh: sjednotit na "měrná jednotka"

5. "combo box"
- v tom je chaos - v UI je "pole se seznamem" (ovládací prvek) nebo "kombinované pole", v helpu pak jako další "seznam", "rozevírací seznam", "rozbalovací seznam", "kombinovaný seznam" - překlady jinde: Mozilla: "rozbalovací seznam", MS: "pole se seznamem", l10n: "rozbalovací seznam" (prvek bez možnosti editace), "kombinovaný seznam" (s možností editace) - nejvíc se mi zamlouvá "rozbalovací seznam"; oproti "poli se seznamem" je výstižnější (pole se seznamem může být i "list box")

Díky, mějte se a užívejte si jaro:))
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+help@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.