[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[tr-users] Fatih Projesi ve LibreOffice Kullanımı: Takipçi


Merhaba,

Fatih projesinde kullanılacak akıllı(etkileşimli) tahtalarda
LibreOffice'in ofis yazılımı olarak kullanılması şartnamede yer
almakta.

Akıllı tahta şartnamesinin ilk halindeki

2.39.7
Bilgisayara Open Office Türkçe son sürümü yüklenecektir.

Şartname zeyilnamesiyle:
http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/HGB/tr/Belgelik/20111026_155557_10472_1_44520.doc

İlgili madde "Bilgisayara Açık kaynak kodlu Libre Office Türkçe son
sürümü yüklenecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

Bu zeyilnamede diğer bir dikkat çekici madde de şu:


2.39.7
Bilgisayara Open Office Türkçe son sürümü yüklenecektir.

Firma önerisi:
-------------------------
İlgili teknik şartnamenin 4.7 ve 4.12 maddelerinde çeşitli döküman
formatları ile ilgili işlemler belirtilmektedir. Bu döküman formatları
ile sorunsuz olarak uyumlu çalışmayı sağlayacak ve bu döküman
formatlarının uluslararası (ISO gibi) organizasyonlar tarafından
tanımlı standartlarına tam uyum sağlayan bir verimlilik yazılımının da
bilgisayara yüklü olarak tesliminin sistemin sağlıklı işleyişi için
önemli olduğu mütalaa edilmektedir. Yine bu çerçevede dünyada en
yaygın kullanılan bu döküman formatları ile uyum sorunu yaşatmayacak
ve yine eğitim yazılımlarının çoğunun ürettiği dosya formatları ile de
sorunsuz çalışacak bu platformun mevcudiyeti gerekli ve faydalı
olacaktır. Bu tespitler çerçevesinde ilgili teknik şartnamenin 2.39.7
maddesi kapsamına bedelsiz "Microsoft Office Starter 2010" Türkçe
sürümünün de ilavesinin İdare'nin lehine olacağı ve sistemin kullanımı
esnasında sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için gerekli olacağı mütalaa
edilmektedir.
-------------------------
Sonuç:
Firma doğrudan ihale ile ilişkili olmalığı için cevap verilmemiştir.


Buradan görüldüğü üzere, bedava şekilde Microsoft Office
bağımlılığının sokulması bir şekilde engellenmiş.

***

Fatih projesi, yurt genelinde çeşitli okullarda pilot uygulamalarla
yürütülmekte.

İçimizden, müsait olan ve ben "Fatih projesinde LibreOffice
kullanımının takipçisi olabilirim" diyen var mıdı?

Bu hepimiz için çok önemli, yaklaşık 620 bin sınıfta (işletim sistemi
Windows-Pardus) fark etmeksizin akıllı tahalarda LibreOffice kullanımı
demek. Bu işin takipçisi olmak çok önemli.

Meb ve Fatih Projesi sitelerinden, sorular sorulabilir (pilot
okullarda kullanılıp kullanılmadığı vb)

Biliyorum, yapılacak işlerimiz çok ve zamanımız az :) Ama en azından
konularda görev dağılımına gidersek, yavaş yavaş ilerlesek de sağlam
gitmiş oluruz.

Bu konunun takipçisi olup Microsoft'a karşı ofis yazılımında
kazanılmış büyük bir zaferi yenilgiye dönüştürmeyelim.

Not:

Daha önce konuyla ilgili:
http://www.pardusworld.com/project-fatih-and-pardus/ adresinde bir
yazı yazıp, LibreOffice pazarlama ekibine konuyu iletmiştim:
http://listarchives.libreoffice.org/global/marketing/msg04740.html

- Proje sitesi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php
- İhale belgeleri:
http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/UBAK/tr/ihale_ilan/20110927_091332_204_1_44520.html

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@tr.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/tr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.