Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej,

jag trodde att man kunde länka in ett dokument i ett annat för senare utskrift. Alltså, jag skriver i "dokument1" och vill att "dokument2" ska hänga på vi utskrift av "dokument1" utan att för den skull bli ändrat/uppdaterat.

Jag försökte via Infoga > objekt > OLE-objekt, valde "från fil", klickade mig fram till filen och klickade ok. Testat alla varianter, men det enda som skrivs ut är en "pusselbit" med bildtext Objekt 1.

Vad gör jag för fel? (Version: 6.2.7.1 (x64), Win10)

Vänligen

Ian Wennerholm


---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.