[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sv-users] Svårt att öppna txt-fil med Calc


Hej!
Har ett problem på denna dator (och en till, som kan vara svårt att återskapa.)
Men någon kan ha en idé hur detta kan rättas till.

Har installerat LibreOffice 6.1.6.3 (x64) och Windows 10 på denna dator.

Jag vill öppna en kommaseparerad textfil (Test.txt) med LO Calc.

- Öppnar utforskaren
- Markerar filen som ska öppnas genom att högerklicka (en kommandolista öppnas)
- Väljer "Öppna med" - (en ny kommandolista öppnas med _*två st LibreOffice*_)
(Normalt brukar det bara vara en LibreOffice)

Så långt inget direkt problem - men...
- Väljer den ena av dessa ikoner och LO Writer öppnas....
- Väljer den andra ikonen och och LO Writer öppnas....

- Gör nu samma sak som ovan och väljer nu "välj en annan app"
- Väljer sedan "LibreOffice Calc" - Men LO Writer öppnas ändå.

Skam den som ger sig.
Nu startar jag LibreOffice Calc
- Väljer "Arkiv / Öppna"
- Söker igen min fil (Test.txt) som jag vill öppna samt klickar "Öppna"
Till min förvåning öppnas även denna gång LibreOffice Writer

Tidigare var mina txt-filer associerade till "Anteckningar"
Nu associeras txt-filerna till LO Calc.
(Men ingen förändring sker - LO Writer öppnas)

___________________________

Fortsätter att försöka öppna filen med LO Calc (på olka sätt...)

Till slut lyckas jag genom att....
- Starta LO Calc
- Välja Arkiv / Öppna
- Söka rätt fil.
- Ändrade från "alla filer" till "textdokument"

Nu - äntligen - visas frågan "Importera / Delningsalternativ / Övriga alternativ / Fält"
och LO Calc öppnas i vanlig ordning...

Ska det vara så?

Har det att göra med att det är en ".txt" fil?
Har det att göra med att det inte är en komma-separarad CSV-fil?

Varför visas två LO-ikoner i "Öppna med" rutan (i försöken ovan)?

/mvh Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.