Date: prev next · Thread: first prev next last

Re: [sv-users] calc räknar fel (2)


Hej igen!

Nu kom jag på vad avrundningsfunktionen heter. Det var ju rätt självklart, och jag klistrar in 
syntaxen från hjälpsidorna:

AVRUNDA

Rundar av ett tal till ett visst antal decimaler.
Syntax

AVRUNDA (Tal; Antal)

Returnerar Tal avrundat till Antal decimaler. Om Antal utelämnas eller är noll avrundar funktionen 
nedåt till närmsta heltal. Om Antal är negativt så avrundar funktionen till nästa 10, 100, 1 000 
o.s.v.

Hälsningar
Kaj

----Ursprungligt meddelande----
Från : lg@lgr.se
Datum : 2019-04-28 - 11:27 (CEST)
Till : users@sv.libreoffice.org
Ämne : [sv-users] calc räknar fel

I vissa lägen räknar calc fel (någon form av öresutjämning som 
programmet hittar på själv) i nedanstående kalkyl har jag lagt D15-D16 
och får 3005,0199999999??
Cellen D15 innehåller  "=+160021,8+2862"
och cellen D16 innehåller "159878,78"
Ingen cell innehåller alltså mer än två decimaler
Är detta någon känd bugg?

//Lars-Göran Hansson


-- 


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.