Date: prev next · Thread: first prev next last

Re: [sv-users] Eget symbolbibliotek


Skulle de vara valbara i menyer? (egna  militära symboler mm.) - ingen aning hur man gör.

Själv skulle jag skapa dessa i ett vektor program (ex. draw eller liknande) och spara dessa i .wmf format (windows meta file) - ett vektor format. Sedan vid behov infoga symbolen som bildobjekt. Fördelen att vektorisera symbolen är att man kan jobba med en stor symbol och att den sedan blir helt skalbar. Man bör undvika breda / smala streck - tjockleken på strecken brukar inte vara skalbara.

Vet inte om det var till någon hjälp.

//Jan


Den 2019-04-17 kl. 14:44, skrev Ian Wennerholm:
Hej,

Jag skulle vilja konstruera egna symboler (i mitt fall militära symboler av olika slag) för användande i LO Writer och LO Impress till exempel. Hur kan jag göre dessa symboler? Jämför de symboler som finns i nederkanten i LO Writer: Cirklar, rektanglar, trianglar etc


---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.