Date: prev next · Thread: first prev next last

Re: [sv-users] Eget symbolbibliotek


Den ons 17 apr. 2019 kl 14:44 skrev Ian Wennerholm <ian@matkull.se>:

Hej,

Jag skulle vilja konstruera egna symboler (i mitt fall militära symboler
av olika slag) för användande i LO Writer och LO Impress till exempel.
Hur kan jag göre dessa symboler? Jämför de symboler som finns i
nederkanten i LO Writer: Cirklar, rektanglar, trianglar etc


Menar du de ”symboler” du kan rita med verktygsfältet ”Teckning” (Visa →
Verktygsrader → Teckning)? Detta är ju inte ”symboler” i egentlig mening,
utan snarare ritobjekt. Jag är ingen expert, men jag tror att du nog måste
in i källkoden och härja om du vill lägga till och ta bort saker därifrån.
Hur tänkte du använda dina symboler? Du skulle ju kunna lägga till symboler
som bilder i galleriet annars. Då kan du infoga dem och sedan välja storlek
och lite annat. Hur man gör framgår här:
https://help.libreoffice.org/Common/Adding_Graphics_to_the_Gallery

Testade just och det fungerade fint, men jag vet ju inte riktigt vad exakt
du vill göra med dina symboler. Jag kunde enkelt dra min nya symbol till
dokumentet och sedan ändra storlek och bildförhållande och så vidare. Är
din symbol gjord i exempelvis svg-format (vektorgrafik), kan du förstora
den hur mycket som helst utan att man ser några stora pixlar.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg



---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com


--
For unsubscribe instructions e-mail to:
users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems?
https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy



-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.