Date: prev next · Thread: first prev next last

[sv-users] Start av flera LO Calc.


(Tänkte inte på att mime inställningarna kunde ha ändrats när jag uppdaterade mailprogrammet Thunderbird...)
Irriterande utan åäö....

Skickar min fundering igen!

Hej!

Har ett problem som är irriterande.

Antag att LibreOffice skall öppnas / starta.
- Ikonen LO Calc klickas på.
(Det dröjer lite innan programmet hinner starta)
- Ikonen LO Calc klickas på igen..
(Upplever att inget händer)
- Ikonen LO Calc dubbel klickas på, ytterligare en gång..
(Inget händer)

osv.

Öppnas aktivitetshanteraren, ser man att 5 - 10 - 15 försök har gjorts för att få LO-Calc att starta....

Enda sätten (som jag vet), att lösa detta problem på, är att antingen starta om datorn och försöka igen, eller att försöka "döda" alla processer som tillhör t.ex. LO-Calc (som scalc.exe, soffice.exe, soffice.bin) När nästan alla processer är borta, brukar LO-Calc automatiskt komma igång, utan problem... (Även om det är som sagt, irriterande att hantera detta, är det inte alla som kan....)

Finns något sätt att förhindra start av flera LO-processer? (eller att t.ex. flera LO-Calc verkligen öppnas)

//Jan
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.