Date: prev next · Thread: first prev next last

[sv-users] Funktionen för pilknappar


(Tänkte inte på att mime inställningarna kunde ha ändrats när jag uppdaterade mailprogrammet Thunderbird...)
Irriterande utan åäö....

Skickar min fråga igen!

Hej!

Vet inte vad som inträffat med LibreOffice Calc, version 5.4.
Antag att LO-Calc är startat och ett kalkylblad är öppnat.

Tidigare när piltangenterna trycktes, hoppade markören mellan olika celler.
Men nu flyttar hela kalkylarket upp/ned häger/vänster när piltangenterna trycks.
(Fokus från den aktiva cellen, flyttas däremot inte.)

(aldrig varit med om detta tidigare) Väldigt irriterande!

Finns någon lösning eller måste jag byta till OpenOffice?

//Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.