[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sv-users] Diagram i LO CalcHej!
Har lite svårt att komma överens med att skapa diagram.
(förmodligen gör jag fel…)

Funderingar! (Problem?)
Skapar ett diagram enligt nedanstående steg.

Frågor.:
- Måste diagrammet alltid hamna ovanför datatabellen? (dataserierna syns inte)
- Hur kan jag få alla ”Y-värden” att visas? (endast 20st visas av ca. 50st.).


Hur jag gjort!

Har en tabell med i huvudsak 4 kolumner och ca 50 rader.
Tänkte skapa ett diagram, där kolumn ”D” innehåller ”text/namn” och kolumn ”J” innehåller ett värde för respektive text

Ex. Kolumn
- ”D50” innehåller ”A”,
- ”D51” Innehåller ”B”,
- ”D52” innehåller ”C”
- … osv.
Medan Kolumn
- ”J50” innehåller ”123”
- ”J51” innehåller ”345”
- ”J52” innehåller ”43”
- … osv.
(kolumner däremellan innehåller annat)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Sätter markören på en cell och väljer .:
- ”Insert Chart”
En ny ruta öppnas där diagramtyp väljs (egentligen inga konstigheter)
Men hur jag än gör, hamnar diagrammet / diagramguiden över den tabell som innehåller mina värden… (Diagramguiden går dock att flytta på)
- Väljer ett lämpligt diagram (ex. Stapeldiagram eller Liggandediagram)
- Klickar på ”Nästa”.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nu börjar frågorna…. (Välj ett dataområde..) . Känner genast en osäkerhet vilken kolumn gäller… För mig innehåller båda kolumnerna ”data”. (Kolumn ”D” eller Kolumn ”J”).
- Väljer Kolumn D44:D101 som dataområde (som delvis befinner sig under det kommande diagrammet)
- Väljer ”Data serier i kolumner”
- Kryssar endast ”Första kolumnen som etikett”
- Klickar ”Nästa”
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

”Anpassa dataområden för individuella dataserier”
I fältet ”Kategorier” finns det tidigare valda området D44-D101).
- Trycker på knappen ”Lägg till” (Dataserier)
Automatiskt visas ”Namnlös serie” under rubriken ”Dataserier”
- Väljer ”Y-värden” (under rubriken Dataområden)
Lite knepigt att välja eftersom ”Diagrammet” ligger över tabellerna
- Som ”Område för Y-värden” väljs .: ”J44:J101”
Texten under ”Dataserier” ändras nu till ”Kolumn J”
- Trycker ”Nästa”
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

”Diagramguide” ger nu möjlighet att välja rubriker som titel, förklaringar och stödlinjer.
- Skriver in en ”Titel”
- Skriver in en ”Underrubrik”
- Plockar bort ”Visa underrubrik”
- Kryssar ”Visa stödlinjer” ”X axel” samt ”Y axel”
- Trycker ”Slutför”

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.