Date: prev next · Thread: first prev next last

Re: [sv-users] Olika storlekar på olika flikar i kalkylblad


20-tal ex = 20-tal flikar? eller olika filer?
Har inget svar p� ditt problem, men "layouten" tror jag p�verkas/styrs av skrivardrivrutinen (dock skulle det inte bli olika - tycker jag i samma dokument)
//Jan
Den 2018-02-23 kl. 18:34, skrev Lars-G�ran Hansson:
Hejsan!

Jag har skapat ett kalkylblad d�r jag sedan kopierat f�rsta fliken i ett tjugotal ex med samma inneh�ll men med olika namn p� flikarna (i detta fall veckonummer) bladet �r utformat f�r att f� plats p� ett liggande A4 (fyra sidor i h�jdled per flik) och ska passa in bra i sidled.

MEN n�r jag tar f�rhandsgranskning f�r att skriva ut s� �r det olika storlek p� f�rsta sidan (som �r lite mindre och passar bra) och resten av sidorna som �r lite st�rre och inte passar i sidled. Samma vid utskrift.

Alla parametrar �r exakt likadana p� de olika sidorna (storlek p� fonter, bredd p� kolumner mm) trots detta ser sidorna olika ut. Vid granskning av arken b�de i normal och sidbrytningsl�ge ser de exakt likadana ut, men s� fort jag ska skriva ut s� blir sida 1 bra och resten f�r stora.

Bugg, eller har n�gon en l�sning?

//Lars-G�ran Hansson
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.