[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [sv-users] Visar inte negativa tal


Den 11 november 2017 14:06 skrev Leif <leif@lein.se>:

> Nej, F1 = 0 och då borde det stå -10 i F2 men det står 10.
>
> Hur får du negativa värden att anges annat än - i en cell?
>

Precis som i Excel. Du kan ju ange nästan vad du vill i formatbeskrivningen
i dialogen ”Formatera celler".
Exempel:
[GREEN]0;[RED]0;[BLACK]0

Detta följer följande mönster:
Format för positiva värden;Format för negativa värden;Format för noll
I detta fall kommer positiva värden att visas med grön text, negativa med
röd och är värdet noll visas det i svart text.

Här är ett annat exempel:
+0;-0;±0

Exempel på resultat:
+10
-10
±0

Användbart vid temperaturer, men då kanske man vill ha med enheten på ett
hörn också:
+0,0" ℃";-0,0" ℃";±0,0" ℃"

Exempel på resultat:
+17,0 ℃
-13,7 ℃
±0,0 ℃

Så formatbeskrivningen har ju i högsta grad betydelse för vad cellerna
visar, men om detta är orsaken till dina problem har jag ingen aning om.
Hur ser din formatbeskrivning ut?Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


> Har precis samma formel i Excel och där visas negativa tal med - tecken.
>
> Med vänlig hälsning
> Leif
>
>
> 11 november 2017 13:29:27 +01:00, skrev Johnny Rosenberg <
> gurus.knugum@gmail.com>:
>
> Den 11 november 2017 09:56 skrev Leif <leif@lein.se>:
>
> Har problem med att få negativa (-) siffror i resultatkolumnen, visar bara
> positiva.
>
> I kolumn D som anger utgifter skriver jag exv 100.
> I kolumn E som anger inkomst skriver jag exv 90.
> I kolumn F vill jag då ha resultatet, i detta ex ska det då stå -10.
>
> Formeln i kolumn F är +f1-d2+e2,
>
>
> Vad menar du med ”+f1-d2+e2”? Menar du att exempelvis formeln i F2 är
> ”=F1-D2+E2”?
> I så fall, vad har du för värde i F1 i detta fall? Antar att D2=100 och
> E2=90, enligt vad du antydde ovan.
> Om F1>10 blir ju i detta fall F2>0, det vill säga positivt.
>
> Jag hade inga problem att få negativa värden i LibreOffice Calc 5.3.7.2.0+
> i Arch Linux. Om F1=0 eller tom fick jag -10 i F2.
> Har du kontrollerat cellformatet? Man kan ju få negativa värden att
> representeras på andra sätt än med ett minustecken. Är det där felet
> ligger, kanske?
>
>
> Vänliga hälsningar
>
> Johnny Rosenberg
>
>
> (resultatet från rad 1 - utgift rad 2 + inkomst rad 2), detta har alltid
> fungerat i Excel och även i OpenOffice. Vad är fel här?
>
>
> Med vänlig hälsning
> Leif
>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffi
> ce.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
> subscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[sv-users] Visar inte negativa tal"Leif" <leif@lein.se>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.