[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: [sv-users] Visar inte negativa tal


Samma sak igen, glömde ”svara till alla”.

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
Datum: 11 november 2017 13:29
Ämne: Re: [sv-users] Visar inte negativa tal
Till: leif@lein.se


Den 11 november 2017 09:56 skrev Leif <leif@lein.se>:

> Har problem med att få negativa (-) siffror i resultatkolumnen, visar bara
> positiva.
>
> I kolumn D som anger utgifter skriver jag exv 100.
> I kolumn E som anger inkomst skriver jag exv 90.
> I kolumn F vill jag då ha resultatet, i detta ex ska det då stå -10.
>
> Formeln i kolumn F är +f1-d2+e2,


Vad menar du med ”+f1-d2+e2”? Menar du att exempelvis formeln i F2 är
”=F1-D2+E2”?
I så fall, vad har du för värde i F1 i detta fall? Antar att D2=100 och
E2=90, enligt vad du antydde ovan.
Om F1>10 blir ju i detta fall F2>0, det vill säga positivt.

Jag hade inga problem att få negativa värden i LibreOffice Calc 5.3.7.2.0+
i Arch Linux. Om F1=0 eller tom fick jag -10 i F2.
Har du kontrollerat cellformatet? Man kan ju få negativa värden att
representeras på andra sätt än med ett minustecken. Är det där felet
ligger, kanske?


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


> (resultatet från rad 1 - utgift rad 2 + inkomst rad 2), detta har alltid
> fungerat i Excel och även i OpenOffice. Vad är fel här?
>
>
> Med vänlig hälsning
> Leif
>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffi
> ce.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
> subscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[sv-users] Visar inte negativa tal"Leif" <leif@lein.se>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.