Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej
Så här tycks det vara:
Om man klickar opp tabellen, dvs Table Data View, så kan man inte få in någon line feed. Om man däremot skapar ett formulär och definierar sitt fält som flerradig eller ordbrytning, beroende på om man visar datat i en tabell eller som fält, så kan man få in line feed i fältet. Om man har gjort så, och tar upp tabellen i Table Data View igen och ändrar fältet på något sätt så försvinner line feedarna. Inte helt lyckat enligt min mening. Jag hade börjat vänja mig vid att använda Table Data View, det ger en suverän överblick över sitt data, om än inte så tjusig layout men det kan jag leva med. Men det tycks vara möjligt att visa tabellen på samma sätt med ett formulär.

Per


Niklas Johansson skrev 2013-03-11 13:10:
Hej Per

Jag har ingen snygg lösning tyvärr men du kan komma runt problemet
genom att skapa formulär. Ska försöka hitta lite tid att leta fram ett
exempel
har dock inte tid för tillfället. Efter att jag gjort det och infogat en
post i
formuläret där flera rader matats in så har jag även kunnat göra så direkt
i tabellen, genom att använda Ctrl + Enter.

För kännedom så håller det internationella dokumentationsteamet att
uppdatera
Base guiden. Jag hör av mig om jag hör något mer om detta.

Under tiden kan du gärna titta lite på kapitlet om Base i boken Getting
Started
(om du inte redan gjort det förstås)
http://www.odfauthors.org/libreoffice/english/getting-started/published-lo-4.0/gs4.0-ch8-base/view


Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Per Schoerner skrev 2013-03-10 22:47:
Hej
Går det att pilla in en "Line Feed" i en cell i en base-tabell?

Per
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.