Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej Bengt Arne

Tråkigt att höra att Base inte räcker till för dig. Tyvärr har intresset för Base varit ganska lågt och det är ont om utvecklare som jobbar på den delen av LibreOffice. Inom projektet har det gjorts undersökningar för att försöka hitta en ersättare till den interna databashanteraren, men hittills har det alltid varit något som ställt till det som saknad funktionalitet eller licens.

Om man ska försöka vara lite konstruktiv så bör jag väl fråga ifall du har provat att använda Base som gränssnitt mot någon annan databashanterare som t.ex. MySQL, PosgreSQL. Som jag förstått det så är det näst intill ett måste om du ska jobba med större databaser i Base. :(

Jag har sett att dokumentationsgruppen arbetar på att översätta en basehandbok från tyska till engelska. En liten förhoppning är att detta kan ge ökat intresse för Base och i förlängningen dess vidareutveckling.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Bengt-Arne Andersson skrev 2013-03-19 20:07:
Hej.

Börjar komma igång med Base och tycker inte det håller måttet.
      Använde Neo Office en period för ca. 5 år se'n och så mycket har inte hänt.

Scrollning går hackigt om man vill att det ska gå undan. (med 3000+ poster vill man det)
Räknar inte antal poster rätt förrän man ställer sig i sista post.
Sortering som kalkylark.

(Tidigare använde jag Microsoft Access på jobbet några år)
  Access får man väl också jämföra med, ingår ju i MS Officepaket.

Om Base hade vart som Access win 98 nånting .....


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.