Date: prev next · Thread: first prev next last


Nedan de svar som blev "direktpost" p.g.a. listans ovana sätt att fungera:

Den 23 februari 2013 12.13.28   skrev Bengt-Arne Andersson
     Vad som behövs är "Sök & ersätt" / "Find and replace" i Base.

Den 18 februari 2013 18.49.50 skrev Bengt-Arne Andersson
     Formaterade om datumcell i ursprungsfilen AppleWorks(KB) till 4-siffrigt år.
     Det är det "gamla" programmet som inte klarar det. Problemet löst.

Den 18 februari 2013 11:40 skrev Bengt-Arne Andersson
<bengtarne.andersson@allt2.se>:
  Provade också att knappa in datum med 2-siffrigt år och sedan formatera till 4-siffrigt år och 
det blir rätt.
Det måste vara i konverteringen det blir fel. Varje datum motsvaras av en siffra i systemet, dom 
siffrorna ser
jag första gången jag öppnar excel-filen med LO.
När jag formaterar dom cellerna till datum blir det 100 år fel.
Tror inte det ska ställa till några problem nu när jag vet om det.

Jag har inte använt Excel på 100 år, men det kanske är så att det
finns motsvarande inställning där och som kanske är inställd ”fel”?

Johnny Rosenberg

17 feb 2013 kl. 18.38 skrev Johnny Rosenberg:

Den 17 februari 2013 17:43 skrev Bengt-Arne Andersson
<bengtarne.andersson@allt2.se>:
Hej.

Ny användare av LO 4, Mac OSX 10.6.3
I prefs. står att LO tolkar datum som 1930 - 2029.
AppleWorks kalkylark som jag konv. via excel WIN 97, 2000, XP, 2002 och sedan öppnar i LibrO
blir 1999 istället 2099, utanför det område som står i prefs.
Det som står i prefs. ska ju gälla tycker jag.

4.0 är ju den nyaste och mest funktionsspäckade versionen som ännu är
i sin barnsjukdomsålder. Så kallad ”instabil version”. Jag har inte
installerat den själv, men uppgraderade i alla fall till 3.6.5.2 igår
(så kallad stabil version), hade 3.5.7.2 innan (3.5 kallades stabil
version när 3.6 kallades instabil version). Testade dock det du
skriver och fann att det fungerade som det skulle i 3.6.5.2. 99-10-13
blev 1999-10-13, precis som väntat.

Om du har dubbelkollat att alla dina inställningar är korrekt gjorda
så är det förmodligen en bugg som borde rapporteras, om ingen redan
gjort det. Grejen med ”instabila” versioner är ju att folk ska kunna
testa det senaste och förhoppningsvis rapportera eventuella buggar de
hittar. Vill man vara på säkra sidan och få något gjort, bör man
använda den ”stabila” versionen, för tillfället 3.6.5.2 (detta ändras
hela tiden; om några dagar kanske det är 3.6.5.3 eller rent av
3.6.6.0, och anses då ännu stabilare…).

Så om inte vill riskera dina skarpa filer som du arbetar med,
rekommenderas att du använder 3.6, men jag antar att utvecklarna gärna
tar emot en buggrapport (eller om man ska kalla det felanmälan på
svenska).

Nu när jag läser din fråga lite noggrannare, inser jag att det inte
nödvändigtvis är LibreOffice det är fel på. Är du säker på att det
står 99 i cellen som blir fel, så att det inte faktiskt står 2099 i
den? Det kan ju vara konverteringen som gått snett. Bäst att kolla
innan man skriver felanmälan, om inte annat.

Om du öppnar ett nytt dokument och skriver exempelvis 99-1-1 i en cell
(första januari 99), vad visas i cellen då om du formaterar den till
att visa årtal med fyra siffror?


Med vänlig hälsning


Johnny Rosenberg


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.