Date: prev next · Thread: first prev next last


Den 23 februari 2013 19:12 skrev Bengt-Arne Andersson
<bengtarne.andersson@allt2.se>:
Hur funkar denna lista ?
När jag vill svara på andra listor jag är med på så klickar jag på Svara i mejl-appen och då 
skickas svaret till listan.
Här går svaret till den enskilde avsändaren, ska det vara så ?

Ja, det ska vara så. Tyvärr. Det har inte alltid varit så, men så fick
någon för sig något och då ska detta drivas in absurdum och… ja, du
vet hur det är…
Det är säkert så att denna listas beteende är korrekt medan de flesta
andra listors beteenden är felaktiga, men det är lite jobbigt om man,
som jag, är medlem i många olika listor och en del fungerar si medan
andra fungerar så…

Det som gäller här att du väljer ”Svara alla” eller ”Svara till
lista”, beroende på vilken e-postklient du har eller vilken
webb-e-post du har. Jag, som e-postar från Gmail via en vanlig
webbläsare, måste exempelvis klicka ”Svara alla” och sedan ta bort
adressen till, i detta fall, dig. Då hamnar users@sv.libreoffice.org i
kopia-fältet, vilket säkert är OK, men jag brukar ändå flytta den till
till-fältet.

En del extrajobb, helt i onödan kan man tycka…
Vet inte hur många svar jag skrivit och skickat direkt till
frågeställaren istället för till listan, men jag verkar aldrig kunna
vänja mig vid detta…

Samma sak är det för övrigt med den globala listan (den på engelska),
users@global.libreoffice.com.

Dock har jag härmed skickat detta svar till rätt ställe, efter att ha
dubbelkollat…Johnny Rosenberg

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.