Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej
Har använt OpenOffice nu i ett par år. Häromdan råkade jag snubbla över LibreOffice, och tankade hem det. Det tog så att säga över efter OpenOffice. LO utgår ju ifrån OO, så man undra vilket som kommer att leva vidare. Om jag förstår det rätt så är det tveksamt om Oracle kommer att vidareutveckla OO, och dom som jobbade med det hoppade av och fortsatte under namnet LibreOffice. Just nu är dom väldigt lika varandra, men dom kommer säkert att uvecklas lite olika. Det verkar som att det är LO som kommer att leva vidare, eller? Vad säger expertisen? Hur som helst, jag kör på med LO ett tag så får vi se hur det blir. Jag återkommer förmodligen om det är nåt jag undrar över.

Per Schoerner

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.