Date: prev next · Thread: first prev next last


2013/2/21 PO Sundelin <posundelin@yahoo.se>:
Question:
Is there a good guide / manual how to create a macro (beginning ....end), and can I assign a 
keystroke combination to initiate it?


My specific aim is to create one (well, four) that produces a card symbol in its respective 
colour - black spade, red heart etc (easily done in Word where I can assign say Alt-s for a spade 
etc)

Regards
PO Sundelin

Du har skrivit till en svensk e-postlista för LibreOffice och det går
därför utmärkt att skriva på svenska. Vill du hellre skriva på
engelska, finns en lista som heter users@global.libreoffice.org. Där
finns betydligt fler användare registrerade än här, så ska du ändå
skriva på engelska är det ju mycket bättre att skriva dit istället… :P

Man kan ju skriva makron på olika språk, bland annat Python och Java,
men jag antar att du syftar på den inbyggda ”utvecklingsmiljön” (IDE)
för Basic. Det är i alla fall den som är lättast att komma igång med.
En herre vid namn Andrew Pitonyak har skrivit en bok i ämnet men även
en PDF (finns även som ODF) som man kan ladda ner gratis. Den är
givetvis inte lika fullödig och komplett som boken (som jag för övrigt
inte har läst), men den innehåller i alla fall över 500 sidor.

Detta och andra dokument hittar du här (de flesta på engelska, men
vissa är också översatta till andra språk, dock ej svenska.
http://www.pitonyak.org/oo.php

PDF-filen jag nämnde finns här:
http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.pdf

Och här är ODF-versionen:
http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt

Ser att det även går att ladda ner boken (”Macros explained”), men det
verkar vara ett pågående arbete av hans tredje utgåva, alltså inte
färdig.

Det du tänkt göra tror jag inte kommer att vålla några större
bekymmer. ♢♣♡♠ är ju vanliga UTF-8-tecken som man förmodligen kan låta
makrot skriva direkt, utan att känna till dess koder. Det enda som
kräver att man gräver lite i APIn är väl hur man väljer färg eller,
ännu hellre, teckenmall (LibreOffice fokuserar ju på, och uppmuntrar
till, ett flitigt användande av olika typer av mallar i alla möjliga
sammanhang) för de respektive tecknen.

Själv har har jag mest ägnat mig åt makroskrivning för Calc, och jag
antar att du mer är ute efter Writer, så jag kan inte ge några direkta
tips utan att tjuvtitta på ställen som du lika gärna själv kan
tjuvtitta på… :P

Ett tips jag gärna vill ge, är också att installera något som heter
”Xray”. Den hjälper dig att utforska olika objekt så att du se hur de
fungerar. Exempel på objekt i Calc kan vara ett kalkylblad, en cell,
ett cellområde, en markering och så vidare. Motsvarande gäller förstås
för Writer, men där handlar det väl mest om text, bilder, ramar,
tabeller och vad det nu kan vara. Med hjälp av Xray kan man då se
vilka metoder, variabler och en del annat ett objekt innehåller.
Xray finns här:
http://bernard.marcelly.perso.sfr.fr/Files_en/XrayTool60_en.odt

Just när jag testade funkade väl länken ”så där”, men det kanske bara
är något tillfälligt.
Det är i alla fall ett 32-sidigt ODF-dokument och på sida 5 finns en
knapp att klicka på för installation av programmet.


Med vänlig hälsning

Johnny Rosenberg

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.