Date: prev next · Thread: first prev next last


OK!
(Trodde det var en bugg i programmet)

Jag skrev in i Calc, min svenska version

=ROMERSK(999;3) returnerar VMIV.
=ROMERSK(999;0) returnerar CMXCIX.
=ROMERSK(999;1) returnerar LMVLIV.
=ROMERSK(999;2) returnerar XMIX.
=ROMERSK(999;3) returnerar VMIV.
=ROMERSK(999;4) returnerar IM.

Men i manualen finns det fel du pekar på kvar!
(tror att jag uppdaterade manualen samtidigt som jag installerade LO sista ggn - vet inte var man ser versionsnumret i hjälpfilen)

//Jan




Johnny Rosenberg skrev 2013-01-15 05:50:
Den 14 januari 2013 23:22 skrev Jan Öhman <Jan_Ohman@glocalnet.net>:
Johnny Rosenberg skrev 2013-01-13 15:01:

Råkade ramla på ett fel i hjälptexten när jag letade efter något annat…

LibreOffice Calc 3.5.7.2

Exempel på användning av funktionen ROMERSK(), enligt hjälptexten:

=ROMERSK(999;3) returnerar CMXCIX.
=ROMERSK(999;0) returnerar CMXCIX.
=ROMERSK(999;1) returnerar LMVLIV.
=ROMERSK(999;2) returnerar XMIX.
=ROMERSK(999;3) returnerar VMIV.
=ROMERSK(999;4) returnerar IM.


En rad har kommit med två gånger och med olika resultat dessutom…
Det verkar som att första raden är fel och kan tas bort.
Övriga rader är korrekta, jag testade just.

Så om man tar bort första raden, blir det rätt.

Har fortfarande inte installerat 3.6 eller annan nyare version, men
den som har det kan ju kolla.
Jag har en nyare version 3.6.4.3
och första "alternativet" blir VMIV för mig.(i övrigt får jag samma resultat
som du)
Vad menar du? Samma resultat som jag? Jag har bara citerat
hjälptexten, som uppenbarligen är felaktig eftersom första och näst
sista raden har exakt samma formel men med olika resultat…
Det visade sig ju, som vi redan nämnt, att första raden är felaktig.
”;3” ska bort, så blir det rätt:
=ROMERSK(999) returnerar CMXCIX.
=ROMERSK(999;0) returnerar CMXCIX.
=ROMERSK(999;1) returnerar LMVLIV.
=ROMERSK(999;2) returnerar XMIX.
=ROMERSK(999;3) returnerar VMIV.
=ROMERSK(999;4) returnerar IM.


//Jan Ö


Johnny Rosenberg



--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.