Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej Jan

Jan Öhman skrev 2012-09-28 14:49:
Ett fel / oklarhet som finns i dokumentationen är följande text .: "Tillåt bara värden som finns i ett cellområde ". Vilken text som helst tillåts i cellen, men jag får ett tips eller möjlighet att välja med musen olika val från cell området.

Endast om jag under fliken "felmeddelande" väljer att klicka i "Visa felmeddelande när ogiltiga värden matats in" Kommer meddelande att, andra värden att förbjudas eller informeras att de inte ingår i listan, visas...
Jag skulle inte säga att det är fel, för villkoret är att endast tillåta värden i cellområdet. Åtgärden för vad du ska göra är det du ställer in under fliken felmeddelande. Det som känns lite tveksamt är det faktum att du kan ange ett villkor utan att agera på åtgärden, vilket är den situation som du beskriver. Frågan är hur man skulle uttrycka detta i hjälpfilen. :(
_____________________

En sak jag funderar över / får inte att fungera är "Data / Validitet" - under fliken "Kriterier" finns "Källa"
Här ges möjlighet att ange ett område med information (inga problem)

I denna ruta skulle jag vilja ange ett variabelt område. (dvs. hoppa över tomma celler?) Har försökt testa "Data / Validitet" - "Kriterier" samt avmarkerat "Tillåt tomma celler"
Men förstår inte funktionen helt för den "rutan"
Tillåt tomma celler, refererar till den cell där listan visas inte till området du hämtar listan ifrån. Att sortera listan ger ju som du senare skriver bästa möjliga resultat här.

För kännedom:
Du nämner storleken på listrutan där posterna presenteras. Denna tycks ha en fast höjd så det spelar ingen roll hur många poster du har med höjden är den samma, det enda som händer är att en rullist visas om posterna inte får plats. Dynamisk höjd på denna lista hade ju kanske inte varit fel dock samt, som du tagit upp, ett val att inte visa tomma poster i urvalslistan.

/Niklas

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.