Date: prev next · Thread: first prev next last


Tack , Jepp!

Det var dessa urvalslistor jag sökte!
Informationsrutan.som jag sökte(nästan som en kommentar) fanns under Data / Validitet "Inmatningshjälp" Undra om dessa finesser tar mycket datakraft att nyttja om många rutor fylls med information och kopplingar?

Ett fel / oklarhet som finns i dokumentationen är följande text .: "Tillåt bara värden som finns i ett cellområde ". Vilken text som helst tillåts i cellen, men jag får ett tips eller möjlighet att välja med musen olika val från cell området.

Endast om jag under fliken "felmeddelande" väljer att klicka i "Visa felmeddelande när ogiltiga värden matats in" Kommer meddelande att, andra värden att förbjudas eller informeras att de inte ingår i listan, visas...

_____________________

En sak jag funderar över / får inte att fungera är "Data / Validitet" - under fliken "Kriterier" finns "Källa"
Här ges möjlighet att ange ett område med information (inga problem)

I denna ruta skulle jag vilja ange ett variabelt område. (dvs. hoppa över tomma celler?) Har försökt testa "Data / Validitet" - "Kriterier" samt avmarkerat "Tillåt tomma celler"
Men förstår inte funktionen helt för den "rutan"

Dvs. Min önskan!
Antag att området (raden).: $Tabell1.$C$10:$C$29 gäller.
I detta fält ingår 20 celler. Men om text endast finns i Cell C10,C11;C12
Kommer urvalslistan att bli onödigt lång (med bara tomrum)
(Rutan "Tillåt tomma celler" påverkar inte resultatet)

Jag hoppar över några celler och fyller i C14, C16
Fortfarande samma resultat.

Men om innehållet sorteras och kryssrutorna "Tillåt tomma celler" & "Sortera poster stigande" kryssas.
Fungerar urvalet av innehåll i någon mening.

Min fundering är .: Skulle man med en formel kunna räkna ut var fältet slutar (dynamiskt)?
dvs. fylls text i Cell C13 & C14 kommer även dessa med i urvalet.
(Hade helst undvikit att sortera fältet eftersom de första valen i listan är de vanligaste alternativen.)

//JanJohnny Rosenberg skrev 2012-09-27 16:23:
Den 27 september 2012 11:07 skrev Jan Öhman <Jan_Ohman@glocalnet.net>:
Hej!
I OpenOffice gjorde jag en urvalslista samt en "informations flik"

dvs.
När jag "klickar" på en cell, öppnas en ruta med statisk information om den
cellen. (inte en kommentar)
(Rutan ser "insjunken" ut i kalkylbladet).

Samtidigt får jag se en knapp med pil till höger om cellen.
Trycks den knappen in, öppnas en urvalslista med val från ett antal celler
från en annan tabell.

Dock sorteras de val som finns i urvalslistan, vilket jag helst hade varit
utan.

________________________________________________

Men jag har glömt hur jag gjorde.
Var jag ställde in alla parametrar och skrev texten.

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

”Data → Validitet”, kanske?Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.