Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej Jan

Enklaste och snabbaste sättet att ta bort sträcket på raden där du inte ville ha den är snabbkommandot Ctrl+M. Detta tar bort all direktformatering i det stycke där du står.

Det som händer när du skriver tre understrykningstecken eller fler är att dessa ersätts av en nedre kantlinje på nuvarande stycke. Det som sedan händer när du står på denna rad och trycker Enter är att du får ett nytt stycke som har en kantlinje i nederkant.

Om du inte riktigt är med på vad jag menar rekommenderar jag att du skapar en linje så som du beskrivit och ställer dig på raden där du har linjen. Högerklicka och välj Stycke... I dialogen som kommer fram så går du till fliken inramning och ser att du har ett streck i nederkant. Lek gärna lite med inramningarna. ;)

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev 2012-09-13 16:08:
Hej!
Om jag vill avdela en text med ett streck, brukar jag fylla nästan hela raden med "understryknings tecken" samt avsluta med "Enter" Då automat korrigerar Writer detta till ett litet tjockare streck som passar sidbredden.

Men om jag vill lägga till någon rad / tom rad direkt ovanför / nedanför detta streck misslyckas jag. - det bildas en ny rad, men alla nya rader får avgränsningar. Detta sker på alla nya rader jag försöker lägga till.

Hur löser man detta?
(hoppas jag lyckades förklara mitt problem)

//Jan.--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.