Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!
Om jag vill avdela en text med ett streck, brukar jag fylla nästan hela raden med "understryknings tecken" samt avsluta med "Enter" Då automat korrigerar Writer detta till ett litet tjockare streck som passar sidbredden.

Men om jag vill lägga till någon rad / tom rad direkt ovanför / nedanför detta streck misslyckas jag. - det bildas en ny rad, men alla nya rader får avgränsningar. Detta sker på alla nya rader jag försöker lägga till.

Hur löser man detta?
(hoppas jag lyckades förklara mitt problem)

//Jan.

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.