Date: prev next · Thread: first prev next last


*Nova izdaja ponuja številne novosti, a je osredotočena na sodelavce*

Internet, 3. junija 2011 - The Document Foundation objavlja izid LibreOffice
3.4.0, večje izdaje brezplačnega in odprto-kodnega pisarniškega paketa, ki
ga razvija skupnost sponzorsko podprtih in prostovoljnih razvijalcev in ki
po celem svetu uživa podporo lokalnih skupnosti prostovoljcev. LibreOffice
3.4.0 je druga večja izdaja paketa od oznanila The Document Foundation
septembra 2010 in vključuje prispevke več kot 120 razvijalcev (šestkrat več
kot pri prvi beta-izdaji ob zagonu projekta).

Glavnina teh sodelavcev je pričela razvijati kodo LibreOffice pred manj kot
osmimi meseci, kar je neverjeten dosežek, če se spomnimo, da je projekt
OpenOffice.org v polnih desetih letih pritegnil manj sodelavcev. >>Skrbimo za
naše razvijalce, kar se tudi jasno kaže,<< pravi Italo Vignoli, član
upravnega odbora in uradni govornik TDF. >>Naši osrednji razvijalci so si
zamislili mehanizem enostavnih popravkov, s katerim se prostovoljni
sodelavci enostavno in prijetno spoznajo s kodo LibreOffice, pri čemer
soočijo svoje razvijalske spretnosti z osnovnimi ali temeljnimi nalogami.<<

Ko zaključijo prve enostavne popravke, so sodelavci pripravljeni na
težavnejše naloge,<< pravi Michael Meeks, višji razvijalec, zaposlen pri
SUSE. >>Veliko časa posvečamo vodenju novih sodelavcev, da bi povečali
število ljudi, ki sodelujejo pri odpravi hroščev, izdelavi popravkov in
novosti. To se bo kmalu odrazilo v kakovosti programa in številu novosti v
prihodnjih izdajah.<<

LibreOffice 3.4.0 prinaša več novosti za Calc skupaj s hitrejšim delovanjem
in izboljšano združljivostjo s preglednicami programa Excel ter vrtilno
tabelo - novo ime za DataPilot - s podporo za neomejenim številom polj in
poimenovanim obsegom kot virom podatkov. Uporabniški vmesnik modulov Writer,
Impress in Draw je doživel več izboljšav, več kozmetičnih sprememb pa so
namenili različici za Linux z boljšim mehanizmom upodabljanja besedila in
izboljšano integracijo tem GTK+. S stališča kode so prevedli več tisoč
vrstic nemških komentarjev v angleščino in iz modulov Writer, Calc in
Impress so odstranili več kot 5.000 vrstic mrtve kode.
Prva izdaja v nizu izdaj 3.4, LibreOffice 3.4.0, je namenjena članom
skupnosti in naprednim uporabnikom in ni namenjena nameščanju v
korporacijskem okolju. The Document Foundation pojasnjuje, da se glede na
koledar časovno načrtovanih izdaj - kar je najboljša strategija za
porazdeljeno in kooperativno razvojno okolje - najboljše izdaje za tovrstne
namene začnejo z različico x.x.1. Zaradi tega bo LibreOffice 3.3.x podprta
še več prihodnjih mesecev do konca koledarskega leta 2011 tudi za najbolj
previdne uporabnike.

LibreOffice 3.4 lahko prenesete z naslova http://sl.libreoffice.org/prenosi.
Popoln seznam novosti in popravkov je na voljo na spletnem naslovu:
http://sl.libreoffice.org/prenosi/novosti-in-popravki-v-3-4/. Tudi zaslonske
slike novosti lahko prenesete s te strani.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@sl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.