Date: prev next · Thread: first prev next last


Dragi člani skupnosti,

The Document Foundation z veseljem objavlja izid v celoti
poslovenjenega drugega kandidata za izdajo pisarniškega paketa
LibreOffice 3.4. Prihajajoča različica 3.4 bo druga večja izdaja
projekta LibreOffice, prinaša pa številne zanimive novosti.
Upoštevajte, da LibreOffice 3.4 RC2 še ni primeren za službeno oz.
profesionalno rabo, za tovrstne namene še naprej uporabljajte
LibreOffice 3.3.2.

Izdaja kandidata je na voljo za sisteme Windows, Linux in Mac OS X z
naše strani za prenose poskusnih gradenj na naslovu:
http://sl.libreoffice.org/prenosi/prenosi-poskusnih-gradenj/

Seznam novih funkcij v LibreOffice je na voljo (v angl.):
http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.4

Če naletite na hrošče, jih vnesite v sistem FreeDesktop Bugzilla (v angl.):
https://bugs.freedesktop.org

Seznam znanih težav v 3.4 RC2 je na voljo na našem wikiju (v angl.):
http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.4/RC2

Seznam sprememb glede na LibreOffice 3.4 RC1 je tukaj (v angl.):
http://download.documentfoundation.org/libreoffice/src/bugfixes-libreoffice-3-4-release-3.4.0.2.log

Naj zaključimo z VELIKO zahvalo vsem, ki ste prispevali projektu
LibreOffice - ta izdaja ne bi bila možna brez vaše pomoči.

Vaš
Upravni odbor The Document Foundation

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@sl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.