Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahojte,

V FSFE robíme kampaň Document Freedom Day v rámci, ktorej sme spustili
tento edukačný program (viď nižšie). Budeme veľmi radi ak získame čo
najviac návrhov aj zo Slovenska.

== Vy navrhujete, my posielame putá: Kto potrebuje trošku vzdelania o
štandardoch? ==

[čítajte online: http://fsfe.org/news/2012/news-20120321-01.sk.html ]

Poznáte nejakého politika, ktorý by sa mal skutočne dozvedieť viac o
otvorených štandardoch? Skúšali ste niekedy vysvetliť ich dôležitosť
svojmu nadriadenému, priateľom, štátnej správe alebo poskytovateľom
služieb, no bez akéhokoľvek výsledku? Pomohla by Vám podpora okolitého
sveta? Jednoznačne?! Informujte nás v tíme Document Freedom Day (DFD) o
Vašej situácií, aby sme týmto ľudom mohli poslať pozoruhodný bezplatný
darček, vďaka ktorému sa naučia viac o dôležitosti otvorených
štandardov.

Všetko čo musíte urobiť je poslať nám do 30. marca meno a adresu
človeka, ktorého by sme podľa Vás mali takto obdarovať. DFD tím následne
doručí poštou bezplatné vzdelávacie balíčky o otvorených štandardoch,
ktoré budú pozostávať z krátkeho listu vysvetľujúceho tento problém a -
aby sme symbolizovali uzatvorené štandardy - z jedného páru skutočných
pút. DFD tím plánuje poslať 100 takýchto balíčkov, preto sa so svojimi
návrhmi poponáhľate čo najskôr, aby ste si zaistili, že práve Vaši
favoriti tieto bezplatné darčeky získajú. DFD balíčky budú zaslané 4.
apríla pričom progres v zasielaní balíčkov môžete sledovať aj na našej
online mape [1].

Navyše, Vaša finančná podpora DFD môže priamo zvýšiť počet takto
zaslaných balíčkov. Každá kontribúcia nad sumu 10 eur Vám dáva
automaticky právo vybrať si meno ďalšej osoby, ktorej bude určite
doručený balíček. Takže, viete kto potrebuje vzdelať v oblasti
otvorených štandardov? Povedzte nám to ešte dnes [1]!


1. http://documentfreedom.org/handcuffs/handcuffs.sk.html


== O Document Freedom Day ==

Document Freedom Day (DFD) je globálnym dňom, ktorý oslavuje otvorené
štandary a podporuje oslobodenie dokumentov spod uzatvorených
štandardov. Otvorené štandardy sú úplne základným predpokladom možnosti
uplatnenia slobody voľby, a to nie len v otázke softvéru. Naša kampaň
zvyšuje povedomie o otvorených štandardoch a vyzýva každého, aby sám
aktívne prispel k lepšej informačnej spoločnosti. 

Kontakt (Slovensko): Martin, Husovec, Free Software Foundation Europe, 
Linienstr. 141, 10115 Berlin, t +421907395072

Kontakt (Nemecko): Matthias Kirschner, Free Software Foundation Europe,
Linienstr. 141, 10115 Berlin, t +49-30-27595290, m +49-1577-178000

S pozdravom
Martin Husovec

-- 
Martin Husovec 
Free Software Foundation Europe   [http://fsfe.org]
Assistant to the President        [+49-30-27595290]
Your donation powers our work!    [http://fsfe.org/donate/]

Free Software Foundation Europe e.V. is a German Verein registered
at the Registergericht Hamburg (VR 17030).


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@sk.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.