Date: prev next · Thread: first prev next last


Nu a venit atașamentul.
Din câte știu pe listă nu se pot pune atașamente.

-- 
Ovidiu-Florin Bogdan
Software Developer


On Wednesday 27 March 2013 15:00:02 Nagy Ákos wrote:
2013.03.27. 12:59 keltezéssel, cipricus írta:
Utilizez de peste un an Ubuntu s,i Libreoffice s,i aproape am
renunt,at la Windows în utilizarea curenta a calculatorului. Folosesc
Xfce s,i am ada(ugat ro standard s,i ro winkeys în lista de layouts.
Am o problema( însa( cu felul în care apar literele "românes,ti"
(a(,î,s,,t,,â) în Libreoffice când folosesesc ro standard. Ro winkeys
arata aceste litere as,a cum ar trebui.Ce doresc eu este un raspuns la una din urma(toarele întreba(ri:


1. Este posibil ca scriind cu ro-std sa( nu mai fie acesta(
diferent,a( de format în Libreoffice?

2. Este posiblil sa( folosesc un corector care sa( nu îmi sublinieze
ca eronate cuvintele scrise cu winkeys (dar în care literele
"românes,ti" au acelas,i format ca celelalte)?

Am atașat o imagine, unde se văd clar diferențele între litere.
WinKeys nu folosește litere românești, este echivalent cu tastatura
Legacy, la care tastele nu sunt definite corect.
Literele care le folosește winkeys sunt litere turcești.
În rândul 2. sunt literele scrise cu tastatura standard, acesta este
tastatura corectă atât în linux cât și în windows.

Fiindcă literele turcești nu pot fi corecte, nu există dicționar care să
nu sublinieze cuvintele care conțin asemenea litere.
Dacă neapărat vrei să rămâi la litere incorecte, cu modificarea
dicționarelor românești (înlocuirea literelor ș și ț incorecte) probabil
poți rezolva problema.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@ro.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.