Date: prev next · Thread: first prev next last


După UI și help-ul a ajuns la versiunea finală în pootle. Azi LibreOffice 4.0 Help a fost completat cu toate stringurile existente în narro. De acum în colo se poate traduce proiectul LO 4.0 Help, iar LO 3.6 help va rămâne blocat din punc de vedere al traducerilor, ca toată lumea să se poată concentra pe traducerea lui 4.0. În cazul lui UI ca să se pot corecta greșelile descoperite, atât 3.6 cât și 4.0 vor rămâne deschise.

Azi a apărut LibreOffice 4.0 beta1, care din păcate nu ne poate ajuta la traduceri, fiindcă include starea de traduceri care încă nu a fost corectat complet. Pentru cine vrea să ajute la corectări în 4.0 sau trebuie să-și facă build propriu sau va trebui să aștepte pe beta2 care va veni în 21-23 decembrie.

Ákos


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@ro.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.