[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Problem dokument na dysky sieciowym


WitamOd jakiegoś czasu w trakcie otwierania niektórych protokołów utworzonych w
programie Libre Office Writer znajdujących się na dysku sieciowym Synology
Rackstation. W trakcie otwierania pliku wyskakuje poniższy komunikat:Protokoły z badań hydrantów w 2016\38. Protokól nr 39 ul. Spółdzielcza
skrzyżowanie Zielarska.odt nie istnieje.Skopiowanie, usunięcie dokumentu i ponowne wklejenie nic nie daje. Dokument
otwiera się zarówno po przeniesieniu go w inne miejsce na dysku sieciowym,
jak i lokalnie. Chciałbym dowiedzieć się, co może być przyczyną oraz jak
poradzić sobie z tym problemem.Pozdrawiam


Patryk Mordzak

Referent

<mailto:patryk.mordzak@pwik.kutno.pl> patryk.mordzak@pwik.kutno.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4
99-300 Kutno

tel. 24 2510775

NIP 7750000597, REGON 610342903, KRS 0000018094
Kapitał zakładowy spółki: 28.527.000 PLN
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Problem dokument na dysky sieciowymPiotr Sinda <piotr.sinda@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.