[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Uszkodzony plik


Witaj,

1) O jaki konkretnie program LibreOffice chodzi?
2) Co to znaczy "straciłam" oraz "uszkodził się" ? Jaki komunikat się pojawia?
3) Czy plik można otworzyć, a jeśli tak, to czy zawiera on poprawne dane?
4) Czy nie została wcześniej zapisana jakaś jego kopia _gdzieś indziej_ na dysku, może zewnętrznym? (w moim przypadku tak czasem jest)

Pozdrawiam,
Michał


W dniu 2016-05-12 o 17:16, Karolina pisze:
blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;}
Witam właśnie straciłam plik, na ktrym pracowałam tydzień.Czy jest możliwość odzyskania go?Plik uszkodził się w momencie gdy chciałam zmienić czcionkę w całym tekście..
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[pl-users] Uszkodzony plikKarolina <kalola68@wp.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.