[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Inny problem z przypisami


Dzień dobry wszystkim,
załączam przykład dokumentu, w którym odnośniki do przypisów ponumerowano ręcznie (tzn. wpisano konkretne znaczki podczas wstawiania przypisów) w LibreOffice Writer. Czy jest sposób na przekonwertowanie tego na zwykłą numerację od 1 do iluś tam? Taką funkcję ma Word, ale próbowałem (w wersji 2007) i zadziałało, rzekłbym, połowicznie: numeracja na dole strony jest poprawna, a odnośniki w tekście – dalej bez zmian.
Liczę na pomoc i z góry dziękuję.
Wojciech Górnaś

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[pl-users] Problem z przypisamiMichał Sosna <misosna@gmail.com>
Re: [pl-users] Problem z przypisamiWojciech Górnaś <wojciech@gornas.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.