[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Problem z przypisami


Dzień dobry,
mam problem podczas tworzenia dokumentu i zastosowaniu przypisu dolnego. Mianowicie często po wstawieniu przypisu za cyferką literki są również takie małe jak sama cyferka (mimo, że to już inne zdanie, nie związane z tym przypisem). Nie da się tego usunąć czyszcząc formatowanie, przenosząc dalej itp. Próbowałem też przenosić tekst dalej - zaczyna się zawsze tak samo. Żeby uzmysłowić o co mi chodzi dodaję załącznik.

Wersja: 4.4.2.2
Build ID: 40m0(Build:2)
Locale: pl_PL
Ubuntu 15.04


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Problem z przypisamiWojciech Górnaś <wojciech@gornas.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.