[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Problem z LibreOffice Writter


Nie bardzo rozumiem, w czym rzecz. W jaki sposób przesuwa się panu numeracja?

Jeśli chodzi o załącznik, to powinien pan umieścić obrazek na jakimś zawnętrznym serwerze (np. http://www.tinypic.pl/) i tu wkleić do niego link, ponieważ serwer tej listy mailingowej obcina załączniki.


-----Oryginalna wiadomość----- From: Mateusz Weredyński
Sent: Monday, March 30, 2015 3:38 PM
To: users@pl.libreoffice.org
Subject: [pl-users] Problem z LibreOffice Writter

Szanowni Państwo,
mam problem - prawdopodobnie trywialny - z LibreOffice Writer, który wpływa
na błędną numerację i liczbę stron. Nie potrafię zdefiniować tej funkcji, a
samo wyszukiwanie na podstawie hasła "*przesunięcie numeracji*" nie
przyniosło efektów. Włączam ją przypadkowo, często dzieje się tak przy
kopiowaniu tekstu z innego pliku (jak sądzę, kopiuję tekst z przypisaną
funkcją). Problem załączam na obrazku.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Kłaniam się,
Mateusz

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Problem z LibreOffice WritterPrzemek Wysocki <przemw@gmail.com>
References:
[pl-users] Problem z LibreOffice WritterMateusz Weredyński <mateusz.weredynski@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.