[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] LibreOffice Calc - niedostępne dane


Witam,

Mam następujący problem z plikiem .xlsx (utworzony w Excelu) o rozmiarze około 2 Gb.
Zapisuję moją pracę, zamykam plik. Wracam do komputera, otwieram plik, po czym okazuje się, że jakieś 2/3 danych nie wyświetla się. Gdzieś muszą być, bo plik nie zmienia rozmiaru, tyle że ich nie widać. Trzeci raz spotkała mnie taka niespodzianka, pierwsze dwa razy jakoś przebolałam bo miałam świeży backup, tym razem backupu nie było (moja wina).
Nie zauważyłam, żeby miało to miejsce przy jakichś szczególnych akcjach, ten plik służy tylko do przechowywania danych - nie ma w nim ani jednej formuły, ani jednego makro.
Odzyskałam część danych z kopii na dyskach zewnętrznych, ale chciałabym odzyskać resztę. Próbowałam już: zmienić format na wszystkie dostępne, włącznie z ods i html, zmienić na html po czym z powrotem na xlsx, otworzyć plik przy pomocy trzech różnych programów na trzech różnych komputerach, a nawet zapisać plik jako .zip. Nic nie pomogło.

Pomocy! i z góry dzięki.

Kinga

P.S. Już poszłam po rozum do głowy i zmieniłam format na .ods. Czy coś jeszcze powinnam zrobić, żeby uniknąć takich atrakcji na przyszłość?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] LibreOffice Calc - niedostępne dane"Konrad K." <pol_lo@pro.wp.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.