[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Analiza Bilingów


Dnia środa, 28 sierpnia 2013 10:23:26 Tymoteusz Sobik pisze:

> Mam dwie kolumny tj. C i E gdzie znajdują się numery telefonów, łącznie
> 10.000 pozycji. W pierwszej jest numer inicjujący połączenie, a w drugiej
> numer z którym był kontakt.
> Czyli np.
> sprawca---A,
> A-----Sprawca,
> B-----Sprawca,
> sprawca ---B
>
> Chciałbym wytypować kilka numerów z którymi najczęściej kontaktował się
> sprawca.

Pierwszym krokiem jest utworzenie wykazu wszystkich unikatowych numerów
telefonów. Niestety, taka struktura bazy nie ułatwia tego zadania. Najlepiej
chyba skorzystać z opcji filtrowania.

Wpierw zaznaczamy pierwszą kolumnę (C). Następnie wybieramy z menu:
Dane → Filtr → Filtr standardowy
W nowym oknie określamy warunek filtrowania:
nazwa pola równa się Niepusty (czyli wybieramy Niepusty z kolumny Wartość)
Poza tym klikamy Więcej opcji, gdzie:
- odznaczamy Zakres zawiera nagłówki kolumn
- zaznaczamy Kopiuj wyniki do
- zaznaczamy Bez duplikatów
- odznaczamy Zachowaj reguły filtru
- w ramce w prawym dolnym rogu wpisujemy adres jakiejś pustej kolumny, np. M1
Czyli ustawienia powinny być takie jak na poniższym zrzucie ekranu:
http://imgur.com/lIXSQNc

Teraz to samo robimy dla drugiej kolumny (E). Z tym jedynie wyjątkiem, że w
ramce w prawym dolnym rogu wpisujemy adres pierwszej wolnej komórki w wybranej
kolumnie. Czyli jeżeli w kolumnie M znajduje się 5 numerów telefonów, to
wybieramy adres M6.

W tym momencie mamy już listę unikatowych numerów telefonów z obu kolumn, ale
może ona zawierać duplikaty (jeżeli jeden numer raz był w kolumnie C, a raz w
kolumnie E). Tak więc wspomnianą wyżej operację powtarzamy raz jeszcze, tym
razem dla danych w kolumnie M; oczywiście wyniki kopiujemy do jakiejś nowej,
np. O1.

Mamy już wykaz wszystkich unikatowych numerów telefonów. Pozostaje więc
zliczyć ich wystąpienia w bazie danych. Najlepiej wykorzystac do tego funkcję
LICZ.JEŻELI.
Zakładając, że numery telefonu mamy w kolumnie O, a dane mają tylko 10 000
wierszy, gotowa formuła wygląda następująco (do wprowadzenia w kolumnie P):
=LICZ.JEŻELI($C$1:$C$10000;O1)+LICZ.JEŻELI($E$1:$E$10000;O1)
Formułę kopiujemy do pozostałych wierszy w kolumnie P.

Zakres O1:Pn zawiera listę wszystkich unikatowych numerów telefonów całej
bazie danych oraz liczbę wystąpień każdego z nich. Aby wytypować numery
pojawiające się najczęściej, należy zaznaczyć go w całości, wybrać z menu:
Dane → Sortuj...
W nowym oknie kluczem sortowania jest Kolumna P, Malejąco.
W karcie Opcje upewniamy się, że Zakres zawiera etykiety kolumn jest
odznaczony. Klikamy OK.

No i to właściwie tyle. Najczęściej występujące numery będą w pierwszym
wierszu, najrzadziej — w ostatnim.
Oczywiście najczęściej, bo 10 000 razy, będzie pojawiał się numer sprawcy (w
końcu cała baza dotyczy połączeń tego właśnie numeru, więc musi on albo
nawiązywać, albo odbierać połączenie).
--
Best regards
Mirosław Zalewski

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[pl-users] Analiza BilingówTymoteusz Sobik <tymoteusz.sobik@rybnik.ka.policja.gov.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.