[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Analiza Bilingów


Witam,


Zwracam się z prośbą o podanie informacji w jaki sposób mam dokonać analizy bilingów.
Otrzymałem od operatora w formacie libre. office biling telefonu sprawcy, z danego okresu.</P>
Mam dwie kolumny tj. C i E gdzie znajdują się numery telefonów, łącznie 10.000 pozycji. W pierwszej jest numer inicjujący połączenie, a w drugiej numer z którym był kontakt.


Czyli np.


sprawca---A,</P>
A-----Sprawca,


B-----Sprawca,


sprawca ---B


itd.
Chciałbym wytypować kilka numerów z którymi najczęściej kontaktował się sprawca.
Jakiej funkcji użyć? Proszę o podanie szczegółowych informacji jak mam to zrobić.
Za okazałą pomoc z góry dziękuję
st.sierż Tymoteusz Sobik


PG KMP RYBNIK


tymoteusz.sobik@rybnik.ka.policja.gov.pl


tel. 032 42 95 279

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Analiza BilingówMirosław Zalewski <miniopl@poczta.onet.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.