[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] windows 8 błąd


Dzień dobry
korzystam z windows 8 pro, podczas pracy libreoffice powoduje błąd zawieszający proces explorer i przy okazji opcje kopiuj wklej, w różnych okolicznościach, najczęściej przy kopiowaniu z calc do writer; przykładowe błędy poniżej
pozdrawiam - Zbigniew Wieczorek

Nazwa dziennika:Application
Źródło: Application Error
Data: 2013-02-08 23:33:29
Identyfikator zdarzenia:1000
Kategoria zadania:(100)
Poziom: Błędy
Słowa kluczowe:Klasyczny
Użytkownik: Nie dotyczy
Komputer: asusx71vn
Opis:
Nazwa aplikacji powodującej błąd: soffice.bin, wersja: 4.0.0.103, sygnatura czasowa: 0x510a302c
Nazwa modułu powodującego błąd: ntdll.dll, wersja: 6.2.9200.16420, sygnatura czasowa: 0x505aaace
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x0000394d
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x11e4
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01ce064c1283e81d
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\LibreOffice 4.0\program\soffice.bin
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Identyfikator raportu: 8f3eaed5-723f-11e2-afda-002243c1909b
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
Kod XML zdarzenia:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event";>
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-02-08T22:33:29.000000000Z" />
<EventRecordID>11541</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>asusx71vn</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>soffice.bin</Data>
<Data>4.0.0.103</Data>
<Data>510a302c</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>6.2.9200.16420</Data>
<Data>505aaace</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>0000394d</Data>
<Data>11e4</Data>
<Data>01ce064c1283e81d</Data>
<Data>C:\Program Files\LibreOffice 4.0\program\soffice.bin</Data>
<Data>C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
<Data>8f3eaed5-723f-11e2-afda-002243c1909b</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>


Nazwa dziennika:Application
Źródło: Application Error
Data: 2013-02-08 23:11:14
Identyfikator zdarzenia:1000
Kategoria zadania:(100)
Poziom: Błędy
Słowa kluczowe:Klasyczny
Użytkownik: Nie dotyczy
Komputer: asusx71vn
Opis:
Nazwa aplikacji powodującej błąd: soffice.bin, wersja: 4.0.0.103, sygnatura czasowa: 0x510a302c
Nazwa modułu powodującego błąd: ntdll.dll, wersja: 6.2.9200.16420, sygnatura czasowa: 0x505aaace
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x00001fb3
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x12f8
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01ce0649220cdee8
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\LibreOffice 4.0\program\soffice.bin
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Identyfikator raportu: 73396e40-723c-11e2-afd9-002243c1909b
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
Kod XML zdarzenia:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event";>
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-02-08T22:11:14.000000000Z" />
<EventRecordID>11486</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>asusx71vn</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>soffice.bin</Data>
<Data>4.0.0.103</Data>
<Data>510a302c</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>6.2.9200.16420</Data>
<Data>505aaace</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>00001fb3</Data>
<Data>12f8</Data>
<Data>01ce0649220cdee8</Data>
<Data>C:\Program Files\LibreOffice 4.0\program\soffice.bin</Data>
<Data>C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
<Data>73396e40-723c-11e2-afd9-002243c1909b</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>


problem występował też przy wcześniejszej wersji libreoffice

Nazwa dziennika:Application
Źródło: Application Error
Data: 2013-01-30 21:14:15
Identyfikator zdarzenia:1000
Kategoria zadania:(100)
Poziom: Błędy
Słowa kluczowe:Klasyczny
Użytkownik: Nie dotyczy
Komputer: asusx71vn
Opis:
Nazwa aplikacji powodującej błąd: soffice.bin, wersja: 3.6.4.3, sygnatura czasowa: 0x50b62e37
Nazwa modułu powodującego błąd: ntdll.dll, wersja: 6.2.9200.16420, sygnatura czasowa: 0x505aaace
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x00001fb3
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x12d8
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cdff26158da783
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\LibreOffice 3.6\program\soffice.bin
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Identyfikator raportu: 9dc95649-6b19-11e2-afcf-0023547c57a5
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
Kod XML zdarzenia:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event";>
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-01-30T20:14:15.000000000Z" />
<EventRecordID>7389</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>asusx71vn</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>soffice.bin</Data>
<Data>3.6.4.3</Data>
<Data>50b62e37</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>6.2.9200.16420</Data>
<Data>505aaace</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>00001fb3</Data>
<Data>12d8</Data>
<Data>01cdff26158da783</Data>
<Data>C:\Program Files\LibreOffice 3.6\program\soffice.bin</Data>
<Data>C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
<Data>9dc95649-6b19-11e2-afcf-0023547c57a5</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>

Nazwa dziennika:Application
Źródło: Application Error
Data: 2013-01-26 09:45:10
Identyfikator zdarzenia:1000
Kategoria zadania:(100)
Poziom: Błędy
Słowa kluczowe:Klasyczny
Użytkownik: Nie dotyczy
Komputer: asusx71vn
Opis:
Nazwa aplikacji powodującej błąd: soffice.bin, wersja: 3.6.4.3, sygnatura czasowa: 0x50b62e37
Nazwa modułu powodującego błąd: RPCRT4.dll, wersja: 6.2.9200.16384, sygnatura czasowa: 0x50108bf5
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x00011a2c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x124c
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cdfba13b495932
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\LibreOffice 3.6\program\soffice.bin
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
Identyfikator raportu: b126d34b-6794-11e2-afc7-0023547c57a5
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
Kod XML zdarzenia:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event";>
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-01-26T08:45:10.000000000Z" />
<EventRecordID>5711</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>asusx71vn</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>soffice.bin</Data>
<Data>3.6.4.3</Data>
<Data>50b62e37</Data>
<Data>RPCRT4.dll</Data>
<Data>6.2.9200.16384</Data>
<Data>50108bf5</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>00011a2c</Data>
<Data>124c</Data>
<Data>01cdfba13b495932</Data>
<Data>C:\Program Files\LibreOffice 3.6\program\soffice.bin</Data>
<Data>C:\Windows\system32\RPCRT4.dll</Data>
<Data>b126d34b-6794-11e2-afc7-0023547c57a5</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>


Nazwa dziennika:Application
Źródło: Application Error
Data: 2013-01-26 09:42:37
Identyfikator zdarzenia:1000
Kategoria zadania:(100)
Poziom: Błędy
Słowa kluczowe:Klasyczny
Użytkownik: Nie dotyczy
Komputer: asusx71vn
Opis:
Nazwa aplikacji powodującej błąd: soffice.bin, wersja: 3.6.4.3, sygnatura czasowa: 0x50b62e37
Nazwa modułu powodującego błąd: RPCRT4.dll, wersja: 6.2.9200.16384, sygnatura czasowa: 0x50108bf5
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x00011a2c
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x16c0
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cdfba0c0b3fdca
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\LibreOffice 3.6\program\soffice.bin
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
Identyfikator raportu: 556f234c-6794-11e2-afc7-0023547c57a5
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
Kod XML zdarzenia:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event";>
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-01-26T08:42:37.000000000Z" />
<EventRecordID>5708</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>asusx71vn</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>soffice.bin</Data>
<Data>3.6.4.3</Data>
<Data>50b62e37</Data>
<Data>RPCRT4.dll</Data>
<Data>6.2.9200.16384</Data>
<Data>50108bf5</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>00011a2c</Data>
<Data>16c0</Data>
<Data>01cdfba0c0b3fdca</Data>
<Data>C:\Program Files\LibreOffice 3.6\program\soffice.bin</Data>
<Data>C:\Windows\system32\RPCRT4.dll</Data>
<Data>556f234c-6794-11e2-afc7-0023547c57a5</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.