[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Przekazana: Re: [pl-users] LibreOffice Base - Jak wygenerować nietypowy raport


Do diabła, dlaczego dostaję kopie zapytań od użytkowników LibreOffice?
Jan Bylica
PPU WAR-NO Sp. z o.o
31-587 Kraków
Ul Ciepłownicza 26
tel. 12 64 66 477 kom. 502026208
>>> panki80<panki20@tlen.pl> 2013-02-05 12:37 >>>
Zobacz pilot danych. powinno da się coś takiego zrobić.


> Dnia 4 lutego 2013 20:50 Piotr Sinda <piotr.sinda@gmail.com>
napisał(a):
>
> > Witam
> >
> > Potrzebuję wygenerować raport w którym określone wartości jednej
kolumny
> > będą wyświetlone w raporcie w jednym wierszu. Przykładowo
rozdzielone
> > przecinkiem.
> > Jak można to zrealizować?
> > Jeżeli moje pytanie jest dość mało precyzyjne proszę
zasygnalizować.
> >
> > Dziękuje. Pozdrawiam.
> >
> >
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.