[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Writer ma problem z otwarciem pliku .dot


Ciekawe - krzaczki wyskakują tylko wtedy, gdy otwieram ten plik podwójnym
kliknięciem myszki, wszystko zaś pięknie działa kiedy uruchamiam
libreoffice (skrótem ogólnym do pakietu), wybieram "szablony" i wskazuję do
otwarcia ów plik. Tak samo działa, kiedy plik otwieram poprzez menu
programu: plik-->otwórz.
Czyli na własne potrzeby okrężną drogą rozwiązałem problem, na szczęście
nie pracuję na plikach .dot na co dzień.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.