[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Writer ma problem z otwarciem pliku .dot


No wolałbym żeby libreoffice działał jak ma działać:)

system - vista home basic


W dniu 15 stycznia 2013 18:10 użytkownik bartek <panki20@tlen.pl> napisał:

> To nie można po prostu zainstalować openoffice 3.2, jeśli na nim działa
> ten plik.
>
> ps. A jaki System ?
>
> Dnia 2013-01-13, nie o godzinie 14:32 +0100, Radek Zieliński pisze:
> > Muszę otworzyć plik w formacie .dot, niestety Writer (najnowsza wersja
> > Libre, aktualizowana wczoraj) wyświatla zamiast tekstu same krzaczki.
> > Plik jest na pewno w porządku, OpenOffice.org 3.2 na komuterze koleżanki
> > dał sobie z nim radę.
> > Da się coś poradzić?
> >
> > Radek
> >
>
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Writer ma problem z otwarciem pliku .dotbartek <panki20@tlen.pl>
References:
[pl-users] Writer ma problem z otwarciem pliku .dotRadek Zieliński <radek.zie@gmail.com>
Re: [pl-users] Writer ma problem z otwarciem pliku .dotbartek <panki20@tlen.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.