[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] brak podkreślania


Czy to oznacza że ten manewr trzeba będzie powtarzać przy każdej
aktualizacji? Pozdrawiam. Andrzej." - niekoniecznie aczkolwiek czysta instalacja zawsze jest najlepsza. Takie jest moje zdanie.

"Andrzej Bąk" <andrzej93@gmail.com> pisze:
> Wielkie dzięki. Po zastosowaniu się do Twoich wskazówek i wszystko gra. Czy
> to oznacza że ten manewr trzeba będzie powtarzać przy każdej
> aktualizacji? Pozdrawiam. Andrzej.
>
> W dniu 20 marca 2012 13:44 użytkownik Andrzej Kamiński
> napisał:
>
> > Odinstaluj do zera a potem pousuwaj wszystkie śmieci, które zostają np w
> > Program Files, Dane Aplikacji, itd. Następnie ponownie zainstaluj i powinno
> > grać
> >
> > "Andrzej Bąk" pisze:
> > > Witam.
> > > Po aktualizacji programu do 3.5, program przestał podkreślać błędy
> > pisowni.
> > > Proszę o pomoc. Andrzej
> > >
> > > --
> > > Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
> > > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
> > > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > deleted
> > >
> > >
> >
> >
> >
> >
> > --
> > Pozdrawiam
> > Andrzej Kamiński
> >
> > --
> > Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
> > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
> > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > deleted
> >
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>
>
--
Pozdrawiam
Andrzej Kamiński

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[pl-users] brak podkreślaniaAndrzej Bąk <andrzej93@gmail.com>
Re: [pl-users] brak podkreślaniaAndrzej Kamiński <endriusk@interia.pl>
Re: [pl-users] brak podkreślaniaAndrzej Bąk <andrzej93@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.