[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] brak pokazu slajdów


Po aktualizacji Libre do 3.5.1 przestał funkcjonować pokaz slajdów w
prezentacjach utworzonych w Libre Impres. Mianowicie wyświetla w pokazie
slajdy bez grafiki a czcionka jest zdeformowana (wydłużona). W widokach
slajdów grafika jest a w pokazie tylko tekst i to zdeformowany. Proszę o
pomoc gdyż prezentacje służą mi do pracy.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] brak pokazu slajdówAndrzej Kamiński <endriusk@interia.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.