[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Formula problem


Dzięki za odzew. Też mam win 7 home premium i LO działa w trybie x86. Wielokropka niestety nie ma na belce. Obawiam się, że brakuje mi czegoś w systemie do obsługi tego drugiego okienka. K.


W dniu 2012-02-15 23:10, Hubert Kwiatkowski pisze:
Problem nie występuje u mnie na win7 x86. Może okienko domyślnie się
minimalizuje. Można je maksymalizować przez kliknięcie wielokropka na
cienkiej belce (ciężki do zauważenia) u dołu okna pakietu.

W dniu 15 lutego 2012 21:35 użytkownik Chris<kjrudz@poczta.onet.pl>napisał:

Witam,

Dziękuję za rejestrację do listy mailingowej.

Mój problem polega na tym, że po zainstalowaniu wersji 3.5.0 z 14 lutego
nie mogę edytować formuł. Ani w tekście ani w module Math nie otwiera się
dolne okienko do wprowadzania formuł. Jeżeli natomiast wprowadzam formuły
metodą bezpośredniego wpisywania poleceń w tekście, formuły pojawiają się
prawidłowo. W poprzedniej wersji 3.4.4 okienko wprowadzania formuł działało
poprawnie.

Proszę o pomoc.

pozdrawiam

Krzysztof

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette<http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/pl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Formula problemmonk <monk76@poczta.fm>
References:
[pl-users] Formula problemChris <kjrudz@poczta.onet.pl>
Re: [pl-users] Formula problemHubert Kwiatkowski <hubert.kwiatkowski@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.