[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Formula problem


Problem nie występuje u mnie na win7 x86. Może okienko domyślnie się
minimalizuje. Można je maksymalizować przez kliknięcie wielokropka na
cienkiej belce (ciężki do zauważenia) u dołu okna pakietu.

W dniu 15 lutego 2012 21:35 użytkownik Chris <kjrudz@poczta.onet.pl>napisał:

> Witam,
>
> Dziękuję za rejestrację do listy mailingowej.
>
> Mój problem polega na tym, że po zainstalowaniu wersji 3.5.0 z 14 lutego
> nie mogę edytować formuł. Ani w tekście ani w module Math nie otwiera się
> dolne okienko do wprowadzania formuł. Jeżeli natomiast wprowadzam formuły
> metodą bezpośredniego wpisywania poleceń w tekście, formuły pojawiają się
> prawidłowo. W poprzedniej wersji 3.4.4 okienko wprowadzania formuł działało
> poprawnie.
>
> Proszę o pomoc.
>
> pozdrawiam
>
> Krzysztof
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
> Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
> List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/pl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/>
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Formula problemChris <kjrudz@poczta.onet.pl>
References:
[pl-users] Formula problemChris <kjrudz@poczta.onet.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.